Archiv

2002 - 2018


Nesoutěžní přehlídku Libický divadelní podzim pořádá Divadelní spolek VOJAN.


Kompletní program ZDE


Bude doplněno


Sobota 1. října 2016

18.00 h DS Václav Václavov
Anton Pavlovič Čechov
Námluvy
Medvěd
Komedie Vstupné: 70 Kč
Dvě jednoaktové komedie Antona Pavloviče Čechova, velikána světové literatury a divadla.
V Medvědovi naruąuje zaběhlý koloběh domácnosti neą»astné vdovy Popovové příjezd statkáře Smirnova, který vyľaduje splacení dluhu zesnulého Popova. Námluvy zase pojednávají o stereotypu „holky na ocet“ Natalie Stěpanovny a jejího otce Čubukova, do kterého vstupuje nápadník Lomov. Východiskem ze ľivotní krize a stereotypů hlavních hrdinek se v obou hrách stává láska.

Neděle 2. října 2016

15.00 h Divadlo DUHA Polná
dramatizace známé pohádky Boľeny Němcové
O perníkové chaloupce
Pohádka Vstupné: 50 Kč
Známá pohádka o Jeníčkovi a Mařence, babce a dědkovi, chaloupce z perníku, doplněná hudbou a veselými písničkami. Hrají herci i loutky.

Úterý 18. října 2016

9.00 h
10.30 h
Studio Damúza Praha
Karel Jaromír Erben
Dlouhý, ©iroký a Bystrozraký
Pohádka pro ąkoly a veřejnost Vstupné: 45 Kč
Podaří se princi, za pomoci svých nových přátel, vysvobodit princeznu ze zakletí zlého černokněľníka? Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena v provedení čtyř herců a sedmi marionet (loutek).

Středa 19. října 2016

8.45 h Studio Damúza Praha
Karel Jaromír Erben
Dlouhý, ©iroký a Bystrozraký
Pohádka pro ąkoly a ąkolky Vstupné: 45 Kč
Podaří se princi, za pomoci svých nových přátel, vysvobodit princeznu ze zakletí zlého černokněľníka? Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena v provedení čtyř herců a sedmi marionet (loutek).
Představení určené pro ąkoly a ąkolky!

Sobota 22. října 2016

18.00 h DS Právě začínáme Horní Počernice
Oscar Wilde, Roman Vencl
Straąidlo Cantervillské
Komedie Vstupné: 70 Kč
Duch sira Simona je vytrľen z poklidné existence na anglickém zámku Canterville, kde uľ po staletí úspěąně děsí generace svých potomků. Hra je úsměvným hororem i romantickou komedií.

Neděle 23. října 2016

15.00 h LS Před branou Rakovník
dramatizace Zdeněk Turek
O třech čunících
Pohádka Vstupné: 50 Kč
Pohádka o tom, ľe ľivot není ani černý, ani bílý, ľe bez trochy napětí a nebezpečí to není ono. ®e lenost se nevyplácí a chytrost přináąí ovoce. A je jedno, zda jde o čuníky či lidi – platí to vąude. Loutková pohádka s písničkami pro děti od tří let.

Sobota 5. listopadu 2016

18.00 h DS Na tahu Červený Kostelec
Jaroslav Vrchlický
Noc na Karlątejně
Hudební komedie Vstupné: 80 Kč
Na hrad Karlątejn nesmí ľádná ľena. Přesto se dvěma zamilovaným ľenám podaří přes přísný královský zákaz strávit na hradě jednu noc v přestrojení. Divadelní hra se zpěvy na motivy Jaroslava Vrchlického byla uvedena u příleľitosti oslav 700. výročí narození Karla IV.

Neděle 6. listopadu 2016

15.00 h Česká beseda Daruvar, Chorvatsko
Ludvík Aąkenázy, dramatizace L. Korbel
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
Pohádka Vstupné: 50 Kč
Pohádkový příběh malého Jakuba, který se jednoho ©tědrého dne ztratil. A protoľe nespěchal domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal pána s kaprem, lampáře, listonoąe a poątovního koně, policisty na stráľnici.
Hraje se v českém jazyce.

Pondělí 7. listopadu 2016

9.00 h Česká beseda Daruvar, Chorvatsko
Karel Čapek, dramatizace M. Tvrz a R. Masáček
Doktorská pohádka
Pohádka Vstupné: 45 Kč
Kouzelník Magiáą ovládá pověstmi opředenou Hejąovinu. Jednou se mu v krku zasekne ąvestka a na Hejąovinu se sjedou doktoři ze ąirokého okolí. Podaří se jim uzdravit Magiáąe? Zvítězí jejich důvtip, výřečnost a lékařský um? Přesvědčí kouzelníka, aby zanechal straąení?
Hraje se v českém jazyce.

PŘEDSTAVENÍ URČENÉ JEN PRO Z©.

Sobota 3. prosince 2016

18.00 h Dobřichovická divadelní společnost Dobřichovice
Patrick Haudecoeur
Mátový nebo citron?
Komedie Vstupné: 80 Kč
Neumíte si představit jak vzniká divadelní představení? Chcete nahlédnout do herecké kuchyně? Máte jedinečnou moľnost spatřit poněkud hysterické herce, flegmatickou techniku, zcela vynervovanou reľii, ale i snahu vąe dovést k úspěąnému konci. Premiéra prostě proběhnout musí! Povede se? To se nechte překvapit...

Neděle 4. prosince 2016

15.00 h DS Ty-já-tr Praha
Luděk Horký
Pohádky do kapsy
Pohádka Vstupné: 50 Kč
Vydejte se na procházku do světa fantazie a výmyslů! Jenom si nezapomeňte dát před cestou do kapsy atlas pohádek. Mohl by se hodit! Napsal ho Kaąpárek, takľe je na něj dokonalé spolehnutí. Soubor pohádek pro nejmenąí diváky plný rytmických písniček.

Vyhláąení výsledků dětské výtvarné soutěľe, ceny předá Mikuláą.


Přehlídka se uskutečňuje za finanční podpory obce Libice nad Cidlinou a Středočeského kraje.


Sobota 3. října 2015

18.00 h DS při TJ Sokol Lázně Touąeň
Carlo Goldoni
Poprask na laguně
Komedie Vstupné: 60 Kč
Sviľná italská komedie o rybách, pizze, pančované kořalce, ľenských klepech a muľské nedůvtipnosti.

Neděle 4. října 2015

15.00 h DS Vojan Libice n. C.
Jindřiąka Netrestová
Neohroľený Mikeą
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikeąovi. Na své cestě za ątěstím potká kamarády Bobąe a Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Cestou musí Mikeą čelit mnoha nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené princezny a získá lásku nejkrásnějąí z nich? Určeno pro diváky od 4 let.

Úterý 20. října 2015

9.00 h
10.30 h
Divadlo DRAK Hradec Králové
A do třetice vąeho ...
Pohádka pro ąkoly Vstupné: 45 Kč
O třech přadlenách, Otesánek a Obuąku, hýbej se! – tři pohádky, jak je vypráví starý orchestrion. Z inscenace A do třetice vąeho. se dozvíte, ľe bez práce nejsou svatební koláče, ľe kdo přespřílią rozmazluje svoje děti, ten riskuje, ľe jimi bude sněden, a ľe krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc snoubí s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií ľivé hudby.
Představení určené pro ąkoly a ąkolky!

Středa 21. října 2015

9.00 h Divadlo DRAK Hradec Králové
A do třetice vąeho ...
Pohádka pro ąkoly Vstupné: 45 Kč
O třech přadlenách, Otesánek a Obuąku, hýbej se! – tři pohádky, jak je vypráví starý orchestrion. Z inscenace A do třetice vąeho. se dozvíte, ľe bez práce nejsou svatební koláče, ľe kdo přespřílią rozmazluje svoje děti, ten riskuje, ľe jimi bude sněden, a ľe krást se opravdu, ale opravdu nevyplácí. Moudrost a půvab klasických pohádek se tu navíc snoubí s magií loutkového divadla, romantikou starých hracích skříní a nenahraditelnou energií ľivé hudby.
Představení určené pro ąkoly a ąkolky!

Sobota 24. října 2015 – změna programu

18.00 h DS Zmatkaři Dobronín
Jim Cartwright
Dva
Komedie Vstupné: 60 Kč
Děj se odehrává v průběhu jednoho večera v průměrné hospodě v severní Anglii. Odkrývá jemné mezilidské vztahy a problémy, které je provázejí. Ukazuje lásku i nenávist, touhu ľít i zemřít, snahu někoho vlastnit či moľnost dokázat odpustit sám sobě.
Tato komedie byla jednou z nejlepąích inscenací na letoąní národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou a je doporučena na Jiráskův Hronov 2016. Získala i několik daląích ocenění, včetně hlavní ceny za nejlepąí ľenský herecký výkon. Nenechte si proto ujít tento herecký koncert.

Neděle 25. října 2015

15.00 h DS Nakop Tyjátr Jihlava
Vlastimil Peąka
Hrnečku vař aneb Dvě pohádky pro mlsné jazýčky
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Sviľné a hravé zpracování klasických pohádek „Hrnečku vař“ a „O mlsné Kateřině“ se odehrává v pohádkové kuchyni, ve které se vąe „uvaří“. Veselý příběh s písničkami je určen i pro nejmenąí diváky.

Sobota 14. listopadu 2015

18.00 h DS Jiřího Voskovce Sázava
Pavel Kohout
Cesta kolem světa za 80 dní
Hudební komedie Vstupné: 60 Kč
Rychlá hudební komedie o tom, co vąe je ochoten vytrpět anglický gentleman kvůli poąetilé sázce. Drľte palce, hrdinům příběhu, aby sázku vyhráli a také vąem hercům, aby se stihli vľdy včas převléknout do daląího kostýmu.

Neděle 15. listopadu 2015

15.00 h DS Tyl Říčany
Vlastimil Novák, Stanislav Oubram
O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Pohádka o Jankovi, který získá lásku krásné Cecilky ze zámku. Za pomoci svých kmotříčků, víly Rozárky a vodníka Vrbíčka, musí svou lásku ubránit nejen proti čaroději Hrubantovi.

Sobota 28. listopadu 2015

18.00 h DS Vojan Libice n. C.
Vladimír Zajíc
Mistr Jan aneb Naąe kaąe (premiéra)
Hra Vstupné: 60 Kč
Tlupa potulných komediantů se utáboří v dolíku, který se nachází mezi leľením Panské jednoty a Táboritů. V průběhu noci spolu vedou váąnivý spor o tom, kdo a co můľe za stav zemí Koruny české. Vstupují do známých postav té doby a přehrávají si klíčové situace.

Neděle 6. prosince 2015

15.00 h DS Hálek Nymburk
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
Budulínek, Červená Karkulka
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Známé pohádky obohacené písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.


Přehlídka se uskutečňuje za finanční podpory obce Libice nad Cidlinou


Sobota 27. září 2014

19.30 h DS Právě začínáme Horní Počernice
Eduard Rovner
Vrátila se jednou v noci
Komedie Vstupné: 60 Kč
Pouto lásky mezi rodiči a dětmi můľe být někdy velmi silné. Zvláątě pak mezi matkou a synem, kteří ľili v domácnosti bez otce. Kde je ale hranice mezi jejich ľivoty a kam lze aľ zajít z důvodu „mateřské lásky“? Úľasná komedie, ve které v Divadle Na Vinohradech excelovali Jiřina Jirásková a Václav Vydra. Přijďte se podívat kam aľ vede mateřská „láska aľ za hrob“.

Sobota 25. října 2014

15.00 h DS Vojan Libice n. C.
Vlastimil Peąka
Měla babka čtyři jabka
Pohádka Vstupné: 40 Kč
V kaľdém jablíčku je skryta jedna pohádka. Nevěříte? Tak počítejte s námi: „O koblíľkovi“, „O dědečkovi a koľíąku“, „O zlé koze“, „O velké řepě“. Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek. Určeno pro diváky od 2 let.
18.00 h DS Domu kultury v Krupce
Denis Leary, Aldo Nicolaj, V. Hradská
A» ľijí neboľtíci!
Kabaretní pásmo Vstupné: 60 Kč
Kabaretní pásmo humorných monologů o posledních věcech člověka proloľené ľivou hudbou a slovem konferenciéra. A s překvapením!

Sobota 8. listopadu 2014

18.00 h DS Vojan Libice nad Cidlinou
Alexandr Gregar
Zelňačka
Komedie Vstupné: 60 Kč
Umíte si představit, co se stane, kdyľ si dva staří přátelé – bývalý studnař a dřeváčník – uľívají zaslouľeného stáří, ze vąech stran se na ně hrne moderní doba, kterou nemají ani trochu rádi a do jejich pohody a vzpomínek vstoupí obyvatel planety Oxo? Tak právě o tom a o obyčejných člověčích starostech a situacích je Zelňačka, komedie na motivy Falletova stejnojmenného románu.

Sobota 29. listopadu 2014

18.00 h DS Krakonoą Vysoké nad Jizerou
Ernest Bryll, Katarzyna Gärtner, překlad Jaromír Nohavica
Malované na skle
Muzikál Vstupné: 80 Kč
Proslavený polský muzikál je múzickou baladou i zbojnickou komedií o Jánoąíkovi, o zbojnících, o lásce, o svobodě i přátelství, ale také o andělovi a ďáblovi v lidských srdcích. Slavná zpěvohra polského básníka Ernesta Brylla s působivou hudbou polské skladatelky Kateřiny Gärtnerové se úspěąně hraje od své varąavské premiéry v roce 1970 na mnoha polských, českých i evropských scénách.

Sobota 6. prosince 2014

15.00 h DS Vojan Libice n. C.
Jindřiąka Netrestová
Neohroľený Mikeą
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikeąovi. Na své cestě za ątěstím potká kamarády Bobąe a Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Cestou musí Mikeą čelit mnoha nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené princezny a získá lásku nejkrásnějąí z nich?

Sobota 13. prosince 2014

18.00 h DS Vojan Libice n. C.
Jiří Hlávka
Ale já jsem Doktor Johan Faust
Hra Vstupné: 60 Kč
Doktor Faust má smlouvu s Mefistem. Chce znát pravdu o ľivotě, chce znát vąechno a za to má zaplatit duąí. Jenľe čas mu přináąí poznání, ľe se mu do pekla nechce a tak smlouvu ukryje ve snaze oklamat peklo. Ale trpělivý Mefisto ľije s Faustem, připravuje mu nástrahy, vrací vzpomínky na Markétu a čeká...


Přehlídka se uskutečňuje za finanční podpory obce Libice nad Cidlinou


Sobota 28. září 2013

15.00 h LS Před Branou Rakovník
na lidové motivy
O kohoutkovi a slepičce
Kuře Cupity
Loutkové pohádky Vstupné: 40 Kč
 
19.30 h DS Právě začínáme Horní Počernice
Michael Frayn
Bez roucha aneb Jeątě jednou zezadu
Komedie Vstupné: 60 Kč
Komedie o hercích a jejich představení „Sardinky, sardinky“. Premiéra se blíľí, nervy pracují a vztahy skřípou... Premiéra nakonec dopadne dobře, ale o to horąí je pozdějąí repríza, kterou diváci sledují v druhé půlce představení ze zákulisí – čili zezadu.

Středa 9. října 2013

9.00 h
10.30 h
Hravé divadlo Brno
Zdeněk Turba
Nosáčkova dobrodruľství – Pinokio
Pohádka
Představení v 9.00 h pouze pro ąkoly!!!
Představení v 10.30 h téľ pro veřejnost.
Vstupné: 35 Kč
Divadelní inscenace vznikla na motivy známé knihy pro děti. Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si truhlářský mistr vyřeľe ze dřeva. K velkému mistrovu nadąení panáček oľije, ovąem nepůsobí svému tátovi jenom radost – tak jako jiné děti má i on spoustu chyb a jedná podle své vlastní úvahy, avąak bez zkuąenností s následky svých činů. A tak se často dostává do nepříjemných situací a proľívá různá zklamání, aľ nakonec pochopí, ľe nelze vľdy jednat tak, jak jej právě napadne, a ľe poslouchat tatínkovy rady se vyplácí.
Pohádka je určena dětem od 3 - 9 let.

Čtvrtek 10. října 2013

9.00 h Hravé divadlo Brno
Zdeněk Turba
Nosáčkova dobrodruľství – Pinokio
Pohádka
Představení pouze pro ąkoly!!!
Vstupné: 35 Kč
Divadelní inscenace vznikla na motivy známé knihy pro děti. Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si truhlářský mistr vyřeľe ze dřeva. K velkému mistrovu nadąení panáček oľije, ovąem nepůsobí svému tátovi jenom radost – tak jako jiné děti má i on spoustu chyb a jedná podle své vlastní úvahy, avąak bez zkuąenností s následky svých činů. A tak se často dostává do nepříjemných situací a proľívá různá zklamání, aľ nakonec pochopí, ľe nelze vľdy jednat tak, jak jej právě napadne, a ľe poslouchat tatínkovy rady se vyplácí.
Pohádka je určena dětem od 3 - 9 let.

Sobota 26. října 2013

15.00 h DS Vojan Libice n. C.
Václav Beran
Čarovný kámen
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Zbrklý Matěj se po hádce s línou Kristýnkou vydává do černého lesa, aby získal čarovný kámen, který léčí vąechny neduhy. Dojde ke třem čarodějnicím, které kámen vlastní, ale získat se mu ho nepovede a je zaklet do stromu. Kristýnka se po čase vydá Matěje hledat a díky své lásce k němu se jí ho podaří vysvobodit. Oba se ą»astně vracejí domů k dědečkovi – sice bez čarovného kamene, ale s poznáním, ľe láska a tolerance jsou důleľitějąí neľ kouzla. Pohádka „O čarovném kameni“ – ačkoliv pouľívá klasické motivy – nestaví do obvyklého ostrého protikladu černou a bílou, dobro a zlo, jak je v pohádkách zvykem. Letmo se zamýąlí i nad morální stránkou, kdy Matěj vlastně přichází okrást tři staré ľeny o cosi, co jim patří a co potřebují k ľivotu. Matěj nakonec, díky zakletí, nemorálnost svého chování pochopí a vzdá se svého úmyslu.
18.30 h DS Vojan Hrádek nad Nisou
Joe DiPietro
Potichu to neumím, jsem váąnivej
Komedie Vstupné: 60 Kč
Nick je svobodný mladý muľ okolo třicítky z New Jersey. Jeho rodiče odeąli do důchodu a odstěhovali se na Floridu. Avąak základ rodiny, babičky a dědečkové z matčiny i otcovy strany, italątí přistěhovalci, stále ľijí v New Jersey. Nick k nim chodí kaľdou neděli na oběd. Tentokrát má pro ně úľasnou zprávu: dostal nabídku na pozici, na kterou dlouho čekal. Přináąí to vąak povinnost přestěhovat se na druhou stranu Spojených států do Seattlu. Tedy daleko od svých prarodičů, které miluje, ale kteří mu často také pořádně brnkají na nervy. Nickova úľasná zpráva ovąem není přijata s nadąením. Jeho prarodiče nemohou pochopit, ľe by se Nick odhodlal je opustit. Začnou tedy vymýąlet nejrůznějąí scénáře, jak ho udrľet doma. Příątí neděli pozvou na oběd roztomilou mladou dívku Caitlin a čekají, jak se věci vyvinou...
V této báječné laskavé komedii se budete cítit jako u svých vlastních prarodičů. Nickova italská rodina je českému divákovi moľná bliľąí neľ publiku v New Yorku.

Sobota 9. listopadu 2013

18.30 h DS Jiří Poděbrady
Sarah Ruhlová
Uklizený dům
Tragiomedie Vstupné: 60 Kč
Svěľí, dojemná, brilantně napsaná tragikomedie, herecká příleľitost pro 4 herečky a jednoho herce. Příběh o povrchnosti nás samotných i naąeho světa, dojemná hra o úklidu vlastní duąe a vlastního svědomí. Alegorie dneąní doby v nádherném americko-brazilském balení. Uklizený dům spojuje komedii a tragédii, přibliľuje nám ľivot a smrt a ukazuje nám, ľe ľádný dům, ani ľivot nebudou tak čisté a jasné, jak bychom si je přáli mít.

Sobota 30. listopadu 2013

15.00 h LS Čmukaři Turnov
Daniela Weissová a Jaroslav Ipser
Pletené pohádky
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Pohádky jsou upletené z vlny – jak loutky, tak celá scéna. Pohádky jsou pleteny (vyprávěny) s lehkou nadsázkou a humorem. Jsou napsány s obdivuhodnou fantasií, hravostí, s citem pro poetiku a jemným humorem. Jsou to čtyři pohádky o zvířátkách. Kůzlátko a vlk, O chytrém zajíci, O statečném kůzleti a O zlé koze. Výborné divadlo pro děti, plnohodnotná zábava pro dospělé.
18.30 h DS Ty-já-tr Praha
Daniel Hrbek a Jiří Janků podle románu A. Dumase
Tři muąketýři
Hudební komedie Vstupné: 60 Kč
Neuvěřitelná divadelní parafráze jednoho z nejslavnějąích románů světové literatury. Klasika, která se splaąila dříve neľ D\'Artagnanův kůň a kterou uľ nikdo nezkrotí. Romantický příběh, který se dostal do nesprávných rukou. Do rukou svých vlastních hrdinů! Pány Athose, Porthose, Aramise a D\'Artagnana není třeba blíľe představovat. Známe je vąichni ze slavného literárního díla. A v tom to právě je. Co kdyľ se Dumas spletl, co kdyľ některé věci správně nepochopil!? Pojďme se na celou kauzu podívat jeątě jednou a bez růľových brýlí!

Sobota 7. prosince 2013

16.00 h Harmonie 1872
diriguje libický rodák Petr Stříąka
Adventní koncert
Koncert dechového orchestru Vstupné: 100 Kč
 

Sobota 14. prosince 2013

15.00 h DS Vojan Libice n. C.
Jindřiąka Netrestová
Neohroľený Mikeą
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Klasická činoherní pohádka o statečném kováři Mikeąovi. Na své cestě za ątěstím potká kamarády Bobąe a Kubu. Společně se vydají vysvobodit tři ztracené princezny. Cestou musí Mikeą čelit mnoha nástrahám. Musí porazit čaroděje Černovouse, ale také si poradit s proradností svých přátel. Vysvobodí ztracené princezny a získá lásku nejkrásnějąí z nich?
18.30 h DS Vojan Libice n. C.
Jiří Hlávka
Ale já jsem doktor Johan Faust
Hra Vstupné: 60 Kč
Doktor Faust má smlouvu s Mefistem. Chce znát pravdu o ľivotě, chce znát vąechno a za to má zaplatit duąí. Jenľe čas mu přináąí poznání, ľe se mu do pekla nechce a tak smlouvu ukryje ve snaze oklamat peklo. Ale trpělivý Mefisto ľije s Faustem, připravuje mu nástrahy, vrací vzpomínky na Markétu a čeká...


Přehlídka se uskutečnila za finanční podpory Obce Libice n. C.


Sobota 29. září 2012

19.00 h DS Tyl ®elezný Brod
Tara Touľimská
Karamelové jablko
Hra Vstupné: 60 Kč
©»astné představení o neą»astných ľenách. Příběh sloľitého vztahu matky a dcery, jejichľ vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale i rodinná tajemství, která vyplouvají na povrch, zapříčiní nečekané rozuzlení. Touha a víra v lepąí ľivot odehrávající se na jeviąti diváka zaskočí a donutí přemýąlet o vlastních vztazích a o ľivotě vůbec.

Neděle 30. září 2012

15.00 h DS TY-JÁ-TR Praha
Luděk Horký
Pohádky do kapsy
Hudební pohádka Vstupné: 40 Kč
Kapesní atlas pohádek pro nejmladąí divadelní fanouąky. Kdo bloudí pohádkou se ą»astným koncem, ten má rád bludné kořeny! Vydejte se na procházku do světa fantazie a výmyslů! Jenom si nezapomeňte dát před cestou do kapsy atlas pohádek. Mohl by se hodit! Napsal ho Kaąpárek, takľe je na něj dokonalé spolehnutí.
Hrají: Martin Písařík, Lenka Zahradnická, Lucie Valenová a daląí.

Pondělí 8. října 2012

9.00 h Divadlo DRAK Hradec Králové
Josef Čapek
O pejskovi a kočičce
Pohádka Vstupné: 45 Kč
Představení pouze pro ąkoly!!!

Úterý 9. října 2012

9.00 h
10.30 h
Divadlo DRAK Hradec Králové
Josef Čapek
O pejskovi a kočičce
Pohádka Vstupné: 45 Kč
Herec s herečkou, s vyuľitím nejrůznějąích divadelních triků a kouzel budou dětem vyprávět něľné příběhy dvou zvířátek, která se ve skutečném světě v lásce zrovna dvakrát nemají. Loutky, ľivá hudba, světelné efekty a předevąím imaginace budou hlavními prostředky komunikativního představení.
Představení od 9.00 hodin pro ąkoly i pro veřejnost.
Představení od 10.30 hodin pouze pro ąkoly.

Sobota 27. října 2012

17.00 h DS bratří Mrątíků Boleradice
N. V. Gogol
Revizor
Satirická komedie Vstupné: 60 Kč
Satirická komedie patřící k nejslavnějąím dílům světové dramatické literatury. Autor svou hrou, zachycující tupost, nevzdělanost a zkaľenost úředníků v jednom ruském provinčním městečku prolezlém korupcí a různými jinými neřestmi, nastavil zrcadlo vąem, jejichľ charakter je pokřiven podlézavostí a úplatkářstvím.

Sobota 10. listopadu 2012

17.00 h DS Václav Zábřeh - Václavov
Jaroslav Vostrý
Tři v tom
Komedie Vstupné: 60 Kč
Rozkoąný příběh, na jehoľ začátku se setkáváme se třemi mladými dámami, které se vinou svých nápadníků dostaly do prekérní situace, prostě „jsou v tom“, je plný bláznivých situací, v nichľ se trojice milenců pokouąí dostat k sobě i přes nevůli rodičů a osudu. Velikost lásky tří mladíků ke třem slečnám je velmi kreativní a vynalézavá, vľdy» který z pánů se pro svou lásku několikrát převlékne, dokonce i za ľenu? Hra se vyznačuje inteligentním humorem, bláznivými reakcemi, pohybovou kreací, je oslavou divadla a divadelnosti.
Na jeviąti praľského Činoherního klubu ąlo o jednu z nejslavnějąích inscenací, která byla na repertoáru 7 let.

Neděle 25. listopadu 2012

15.00 h ®enich pro čertici
H. Lisická, M. Bourek
DS Jiří Poděbrady
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Veselá pohádka s melodickými písničkami vypráví jednoduchou, ale vtipnou zápletku o čertici Teofile, která vyuľila nesnází ąevce Pápěry k tomu, aby získala ľenicha.

Sobota 1. prosince 2012

17.00 h Divadlo LUNA Stochov
W. Kohlhaase, R. Zimmerová
Ryba ve čtyřech
Konverzační komedie Vstupné: 60 Kč
U tří neprovdaných sester vlastnících pivovar je uľ dlouhou řadu let zaměstnán sluha, který celou dobu vykonával nejen mnoho funkcí v domácnosti, ale postupně se stal i jejich milencem. Tyto „nadstandardní sluľby“ vykonával bez reptání a dobrovolně do okamľiku, kdy unavený a vyčerpaný poľaduje na kaľdé z nich to, co mu v intimních chvílích slíbily – totiľ, ľe dostane po jejich smrti určitou částku peněz. Chce peníze jiľ nyní, nebo» cítí, ľe by se jejich smrti dočkat nemusel. A jak jde o peníze, sestry se k výplatě nemají a přemýąlejí o podlém řeąení. Jenľe ani Rudolf není výkvětem ctností...

Sobota 8. prosince 2012

15.00 h DS TY-JÁ-TR Praha
Jan Werich, Luděk Horký
Tři sestry a jeden prsten
Pohádka Vstupné: 40 Kč
Jeviątní adaptace krátké a rozverné pohádky nepohádky Jana Wericha z populární kníľky Fimfárum.
Po skončení pohádky proběhne vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách Divadelního podzimu 2012“. Vyhláąení proběhne za přítomnosti sv. Mikuláąe, který jiľ tradičně předá ceny za nejlepąí práce.
V sále bude umístěna výstava vąech dětských výtvarných prácí.

Sobota 15. prosince 2012

17.00 h Divadelní soubor Vojan Český Dub
Dave Freeman
Dovolená s rizikem
Situační veselohra Vstupné: 60 Kč
Ztřeątěná situační veselohra o tom, co vąechno se můľe stát, kdyľ si manľelé vyjedou na dovolenou někam, kde si nezajistili ubytování... Kdyľ chce milující manľelka potěąit svého manľela tím, ľe za ním nečekaně přijede na místo jeho „sluľebního“ pobytu... Kdyľ se vąichni sejdou v trochu záhadném hotelu, kde je ředitelem ustraąený mladíček, který se potřebuje vąem zavděčit, a vrátného mu dělá zkuąený a sebejistý letitý zaměstnanec podniku, jehoľ jedinou slabinou je trochu obtíľnějąí domluva, protoľe pochází z cizineckých legií... A kdyľ se k tomu vąemu přidá tradiční místní slavnost s maąkarami. Riskují samozřejmě vąichni a mistrná kaskáda zápletek, které si na ně autor vymyslel (v naprostém souladu s řádem ľivota, který vąichni ľijeme), jim dá pořádné zabrat. Jak to vąechno dopadne netuąí aľ do samého konce ani postavy komedie, ani diváci. Ale ačkoli je Freemanova hra chvílemi aľ nelítostná, přece jen je z rodu „hodných“ a příjemných komedií, a také z rodu výsostné, inteligentní zábavy.Přehlídka se uskutečnila za finanční podpory Obce Libice n. C. a Středočeského kraje.


Sobota 1. října 2011

19.00 h DS Tyl ®elezný Brod
Istvan Örkeny
Kočičí hra
Hořká komedie  
Laskavá hra o naději, odvaze a chuti do ľivota. Bilancování dvou stárnoucích sester, z nichľ jedna dává přednost spolehlivosti a jistotě, zatímco druhá si v ničem nedokáľe udělat pořádek. A přece je to právě ona, kdo přes vąechny zklamání a zmatky neztrácí chu» se prát a zvítězit.
Česká premiéra Kočičí hry se konala v roce 1972 v Divadle bratří Mrątíků v Brně.
Kočičí hra s Danou Medřickou jako Erľi a Vlastou Fabiánovou v roli Gizely se stala nejúspěąnějąí inscenací v dosavadních dějinách Národního divadla. Dosáhla neuvěřitelného počtu 403 repríz.

Neděle 16. října 2011

15.00 h Divadlo Tramtarie Olomouc
Vladislav Kracík
O Pračlovíčkovi
Pohádka  
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakojeątěrů a ptakojeątěrek. Trochu poučné, ale hlavně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, ľe ve dvou jde vąechno líp.

Pondělí 17. října 2011

9.30 h Divadlo Tramtarie Olomouc
Roman Vencl
Kluk z plakátu
Pohádka  
Vypátrat zmizelý klaunský nos a zdolat spoustu vąelijakých nástrah, to bude úkol pro Karolínku, které se moc nechce chodit do ąkoly a pro kluka z plakátu. Podaří se jim uspat lva, přelstít chytrou opici nebo zkrotit neposedného pudlíka a zachránit tak celý cirkus Hopla-Hop? Detektivní pohádka na motivy dnes jiľ klasického večerníčku „Kluk z plakátu“.

Úterý 18. října 2011

9.00 h
10.30 h
DS Tyjátr Praha
Luděk Horký
Pověsti pro ątěstí
Pohádka  
Krátká hudební pohádka o českém bájesloví. Nejen o tom, jak Čechy dostaly své jméno. Ke slovu přijdou pověsti O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuąi a Přemyslovi, O Ctiradovi a ©árce a O Křesomyslu a Horymírovi. Dále kytara, zpěv a sami diváci. Bláznivé divadelní výlety do doby, kdy praľská kotlina oplývala mlékem a strdím, kdy bylo běda muľům, kterým vládla ľena, kdy byl nejslavnějąím kulturistou Bivoj, nejlepąím jezdcem Horymír a oblíbeným domácím mazlíčkem kůň ©emík...

Sobota 22. října 2011

17.00 h DS Tyl České Budějovice
Miro Gavran
Vąe o ľenách
Komedie  
Co mají společného vąechny ľeny? ©kolačky, přítelkyně, kolegyně, dcery, babičky? Co jim brání ve ątěstí? Nic zde není tak, jak se na první pohled zdá, dokonce i láska a nenávist k sobě mají blíľ, neľ si umíme přiznat. To vąe v dámské jízdě i pro muľe.
Vąe o ľenách je brilantní inscenací o ľenské mentalitě, o radostech a bolestech poloviny lidstva kdekoli na Zemi. Děj hry je sloľen z pěti ľivotních příběhů, z pěti etap v ľivotech patnácti ľen, které se mezi sebou prolínají, a je tak výraznou hereckou příleľitostí pro tři herečky, z nichľ kaľdá se představí v pěti rolích ve věkovém rozpětí od holčiček v mateřské ąkolce aľ po stařenky v domově důchodců, a to vąe v rytmu songů druhé poloviny 20. století.

Pátek 4. listopadu 2011

19.00 h DS České besedy Daruvar, Chorvatsko
Pavel Němec / Jiří Hora
Doba kamenná / Klepavé báby
Hra  
Komedie z doby kamenné je důkazem, ľe lidi se za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lovců mamutů, vůbec nezměnili. Jedná se o obraz dneąního ľivota, by» se odehrává v nejdávnějąí minulosti. Dva ąamani, kteří byli svými tlupami vyhnáni, sledují novou tlupu, která nemá ąamana. Protoľe se nemohou dohodnout, který z nich ji objevil první, nakonec vymyslí plán pro oba: jeden z nich se stane ąamanem a druhý bohem. Oba zneuľívají svého postavení k pohodlnému, bezpracnému ľivotu, nakonec jsou ale jejich podvodné fígle ľenami odhaleny a se ątěstím se jim podaří uprchnout. Vzápětí vąak objeví nové oběti a chystají se pokračovat ve svém podvodném způsobu ľivota. V tlupě se setkáváme s neschopným náčelníkem, zbytečným písařem, bojácným lovcem, kariéristickou písařovou, muľů chtivou lovcovou, naivní náčelnickou dcerou, zkrátka s lidmi, které potkáváme.

Víte, kde se dobře vede klepům? Na pavlači nebo v činľovním domě. Stačí, kdyľ se sejdou tři sousedky, které nemají na starosti nic důleľitějąího, neľ sledování kdo, co a s kým či proti čemu. A co neví, to si domyslí. ®ertík o klepavých sousedkách napsal ve dvacátých letech minulého století Jiří Hora.

Středa 16. listopadu 2011

19.00 h 6 NaChodníku
autorský ąanson
Bar Babylon
Koncert  
Autorský ąanson, ani ne tak inspirovaný, jako připodobňovaný k tvůrčímu způsobu Hany Hegerové, občas Evy Olmerové a přitom stále půvabně a originálně svůj...
Kapela zaloľená v září 2006 sourozenci Lucií a Tomáąem Peterkovými má na svém repertoáru dva recitály – Bar Babylon a Křiľovatky osudů. Tentokrát vystoupí se svým prvním recitálovým programem Bar Babylon. To je název také jejich debutového alba z roku 2008, jehoľ hlavní kmotřičkou (mezi celkem ąesti kmotry) se stala vynikající skladatelka, zpěvačka, publicistka a hvězda českého jazzu Jana Koubková. Název 6 NaChodníku vznikl nejen kvůli počtu členů, nejen kvůli jejich rodnému městu, tedy Náchodu, ale i pro vzpomínku na jejich začátky, kdy jak sami říkají, začínali vystupovat „skoro na chodníku“.
Kaľdá píseň, nebo chcete-li příběh, protoľe si kapela říká „vypravěči příběhů“, je uvedena vtipným komentářem spjatým s textem nebo okolnostmi vzniku.

Sobota 3. prosince 2011

17.00 h DS Krakonoą Vysoké nad Jizerou
Florimond Hervé, Henry Meilhac, Arthur Millaud
překlad a úprava Oldřich Nový
Mam\'zelle Nitouche
Opereta  
Příběh o hravém svatouąkovi v sukních a jednom typickém muzikantovi je nesmírně vtipnou, divadelně rozkoąatělou konfrontací tří rozdílných světů: kláątera, divadla a kasáren. Komedii rozehrává na jeviąti nejen anděl s ďáblem v těle – zboľná kláąterní chovanka Denisa,ale také Célestin – učitel zpěvu a ctihodný kláąterní varhaník.

Neděle 4. prosince 2011

15.00 h DS Nakoptyjátr Jihlava
Vlastimil Peąka
O Smolíčkovi
Pohádka  
Pohádka pro dvě uklízečky, jednoho údrľbáře a pro děti, které mají rády veselé pohádky.

Po skončení pohádky proběhne vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“.
V sále bude umístěna výstava vąech dětských výtvarných prácí.

Pátek 16. prosince 2011

18.00 h Jaroslav Brendl (DS Vojan Libice nad Cidlinou)
Karel Jaromír Erben
Kytice
Poezie  
Tento pořad je věnován 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Kromě básní z nejznámějąí Erbenovy sbírky Kytice si budete moci poslechnout i mezníky a zajímavosti básníkova ľivota. Pořad sestavil, recituje a vypráví Jaroslav Brendl a zazní v něm básně Kytice, Polednice, Vrba, Dceřina kletba a Vodník. Recitace bude na hudbu Jana Jiráska – drľitele dvou Českých lvů.


Sobota 2. října 2010

18.00 h DS D3 Karlovy Vary
Petr Richter, Petra Kohutová
Je to tak, třeba je to k nevíře
Recitál  
Program sestavený z tvorby Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Jeľka.

Neděle 3. října 2010

15.00 h DS Svatopluk Beneąov
Lewis Carroll, Karel Červenka
Alenčiny roąády
Pohádka  

Středa 6. října 2010

19.30 h DS Vojan Libice n.C.
Vladimír Zajíc
Poslední Vojtěchova mise
Hra  
Poslední mise je sice fikcí, ale příběh nabízí k úvaze i docela reálný motiv a způsob,který vedl ke smrti biskupa Vojtěcha v pralesích Pruska rukama pohanů.

Sobota 23. října 2010

15.00 h Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod
Yvonna Krąková, Jan Prokeą
Vodnická pohádka
Pohádka  
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících a hlavně o vodníku ©plouchovi.

Středa 27. října 2010

19.30 h DS K. J. Erbena Miletín
Jaroslav Koloděj
Postel pro anděla
Komedie  
Veselá komedie o tom, proč není radno stříleti Pánu Bohu do oken aneb pytláka neuhlídáą.

Sobota 6. listopadu 2010

17.00 h DS Václav Zábřeh-Václavov
Jiří Hubač
Generálka Jeho Veličenstva
Hra  
Veselá i váľná hra ze ľivota císaře Napoleona v jeho vyhnanství na ostrově sv. Heleny.

Úterý 16. listopadu 2010

9.00 h
10.30 h
Divadlo DUHA Polná
Jitka Smejkalová, Petr Vaněk
Čert a Káča
Pohádka  
Pohádkové představení nejen pro ąkoly, ale i ąirokou veřejnost.

Sobota 11. prosince 2010

17.00 h DS Bratří Mrątíků Boleradice
Oldřich Daněk
Zdaleka ne tak oąklivá, jak se původně zdálo
Hra  
Hra obsahuje čtyři samostatné povídky spojené společným tématem vztahu muľe a ľeny v průběhu času a historických situací.

Neděle 12. prosince 2010

15.00 h DS Ty-Já-Tr Hrobeso Praha
Luděk Horký
Nesem vám noviny
Vánoční příběh  
Veselé putování pastýřů, králů a beránka k Betlému. Nejznámějąí české koledy a nejslavnějąí Herodovy hláąky spletené do nejen české, zato hezké divadelní vánočky.
Po skončení pohádky proběhne vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“.
V sále bude umístěna výstava vąech dětských výtvarných prácí.


Sobota 19. září 2009

19.00 h DS Havlíček Neratovice
Jean-Paul Alegre
Agnes Belladone
Hořká komedie  
Děj se odehrává v divadelní ąatně, kde jsme postupně svědky premiéry a repríz představení, vývoje divadelních kritik, zákulisního humoru i vzájemné krutosti.

Neděle 20. září 2009

15.00 h LS Čmukaři Turnov
Daniela Weissová, Jaroslav Ipser
Dračí pohádky
Loutkové pohádky  

Středa 21. října 2009

8.45 h
10.15 h
DS Mladá scéna Ústí nad Labem
Kristina Herzinová
Dlouhý, ąiroký a bystrozraký
Pohádka  

Sobota 24. října 2009

17.00 h DS Eduarda Vojana Brněnec
Alois a Vilém Mrątíkové
Maryąa
Drama  

Neděle 25. října 2009

15.00 h DS Ty-já-tr Praha
Luděk Horký
Pohádky do kapsy
Soubor pohádek  

Neděle 6. prosince 2009

15.00 h Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Vlastimil Peąka
Komedie o narození Jeľíąka aneb Betlém
Vánoční pohádka  
Narodil se Kristus Pán – veselme se. Pohádka s písničkami a ľivou hudbou.
Po skončení pohádky proběhne vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“.
V sále bude umístěna výstava vąech dětských výtvarných prácí.


Sobota 4. října 2008

15.00 h Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Jan Drda
Hrátky s čertem
Pohádka  
Známá česká pohádka

19.30 h Divadelní spolek DOVEDA Sloupnice
E. A. Longen
Soudce jako břitva
Komedie  
Komedie jak se patří, doplněná ľivou hudbou a staropraľskými písničkami.

Pondělí 6. října 2008

9.15 h
10.30 h
Divadlo DUHA Polná
dramatizace známé pohádky Boľeny Němcové
O perníkové chaloupce
Pohádka  
Představení je provázeno scénickou hudbou a veselými písničkami.

Středa 8. října 2008

19.30 h Divadelní spolek KRAKONO© Vysoké nad Jizerou
Simon Williams
Polib tetičku
Veselohra  
Nesmělý autor v zajetí své rodiny musí na pomoc přizvat i tetičku neľ zjistí, ľe je zamilován.

Sobota 6. prosince 2008

15.00 h De Facto Mimo Jihlava
Martin Kolář na motivy maďarské pohádky
Zelené prasátko
Pohádka
Pravdivá pohádka ze ľivota v přírodě. Příběh o nepřirozeně zbarveném prasátku, jeho cizokrajném kamarádovi a dvou loupeľnících, kteří mají hlad a chu» na cokoliv. Představení je rychlé, barevné, s jednoduchými loutkami a písničkami.
Po skončení vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.

18.00 h Divadelní spolek bratří Mrątíků Boleradice
Josef Bouček
Noc pastýřů
Hra se zpěvy
Hra o ľivotní epizodě a osudových sporech roľmitálského učitele Jakuba Jana Ryby a vzniku slavné pastorální mąe "Hej, mistře, vstaň bystře".


Sobota 22. září 2007

19.00 h DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Peter Stone
SUGAR
Muzikál  
Divadelní podoba známého filmového muzikálu „Někdo to rád horké“ s ľivou swingovou kapelou.

Sobota 29. září 2007

19.00 h DS J.K. Tyl Meziměstí
Robin Hawdon
Úľasná svatba
Komedie  

Neděle 30. září 2007

15.00 h DS Scéna Kralupy nad Vltavou
Josef ©tefan Kubín
Kdyľ se čerti ľenili
Pohádka  

Čtvrtek 4. října 2007

9.30 h Divadlo !AHA! Lysá nad Labem
Vladislav Vančura, Miroslav Pokorný
Kubula a Kuba Kubikula
Pohádka  

Sobota 1. prosince 2007

15.00 h DS Vojan Libice nad Cidlinou
Vlastimil Peąka
Měla babka čtyři jabka
Pohádka  
Pohádka pro děti.
Vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návątěvou nás poctil i sám Mikuláą – vítězům předal ceny a vąechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.

19.00 h DS Tyl Rakovník
Zdeněk Jirotka, Adam Doleľal
Saturnin
Veselohra  


Sobota 16. září 2006

15.30 h Voříąková + Vedralová Choceň
Hana Voříąková a Helena Vedralová
Kde lásko, kdes byla
Milostná lidová poezie v obrazech a písních. Určeno mládeľi a dospělým, dětem neuąkodí.

19.30 h DS BANDA Beneąov
Pavel Němec
Tak takhle to bylo aneb ®ivot je jen náhoda...
Původní hra ze současnosti

Neděle 17. září 2006

15.00 h DS Václav Zábřeh-Václavov
Pavel Doleľal
Jak čarodějka k ľenichovi přiąla
Veselá hudební pohádka v pěti obrazech o tom, jak se daří čarodějkám získat ľenichy.

Pondělí 18. září 2006

9.00 h
10.30 h
Divadlo DUHA Polná
Ondřej Sekora
Ferda Mravenec v cizích sluľbách
Veselé příhody známé pohádkové postavičky.

Sobota 23. září 2006

14.00 h Divadlo DRAK Hradec Králové
Josef Krofta a kolektiv
Jak si hrají tatínkové
Pět tatínků postupně tvoří notoricky známou pohádku „Sněhurka“. Jinou si totiľ z dětství nezapamatovali. A ľe tuto činnost zaľívají poprvé, neobejde se to bez legrace.

19.30 h DS Vojan Libice nad Cidlinou
sestavil Jiří Hlávka
Rapsodie v modrém
Komponovaný pořad ke 100. výročí narození Jaroslava Jeľka.

Sobota 2. prosince 2006

15.00 h DS Vojan Libice nad Cidlinou
H. Ch. Andersen, J. Zelenska
Pasáček vepřů
Pohádka pro děti.
Vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návątěvou nás poctil i sám Mikuláą – vítězům předal ceny a vąechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.


Pátek 16. září 2005

8.30 h
10.30 h
Divadelní soubor D3 Karlovy Vary
H. Lisická, J. M. Brousek
®enich pro čertici
Pohádka
19.30 h Divadelní uskupení DRH Čechy a Morava
N. V. Gogol
®enitba
Hra

Sobota 17. září 2005

14.00 h HAD Hradec Králové
Dobroslav Illich
My se vlka nebojíme
Pohádka
19.30 h Divadelní spolek Bratří Mrątíků Boleradice
Josef Kajetán Tyl
Strakonický dudák
Hra

Neděle 18. září 2005

14.00 h Loutkářský spolek Před branou Rakovník
Jiří Jaroą
O beráncích a ospalém čertovi
Karel Novák
O Palečkovi
Pohádky

Neděle 11. prosince 2005

14.00 h Divadlo DUHA Polná
Čert a Káča
Pohádka pro děti.
Vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návątěvou nás poctil i sám Mikuláą – vítězům předal ceny a vąechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.


Pátek 17. září 2004

8.30 h
11.00 h
Zájezdová divadelní scéna a umělecká agentura Ústí n. L.
Kristina Herzinová
Zlatovláska
Pohádka
19.30 h Divadelní spolek SCÉNA Libochovice
Na motivy J. Patricka upravila Eva Andělová
Manľel na inzerát
Komedie

Sobota 18. září 2004

14.00 h Nezávislé divadelní studio De Facto Mimo Jihlava
Martin Kolář, Markéta Ketnerová
Modrej drahokamen anóbrľ Zelená Gizela a mrkvajzníci
Pohádka
19.30 h Divadelní spolek Tyl Rakovník
Na motivy hry Marka Twaina a Jiřího Kroce
Princ a chuďas
Hra

Neděle 19. září 2004

14.00 h Loutkářský spolek Před branou Rakovník
Václav Čtvrtek
Honza, čert a kaąpárek
Pavel Polák
O Červené Karkulce
Pohádka

Sobota 4. prosince 2004

14.00 h DS Vojan Libice nad Cidlinou
H. Ch. Andersen, J. Zelenska
Pasáček vepřů
Pohádka pro děti.
Vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návątěvou nás poctil i sám Mikuláą – vítězům předal ceny a vąechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.


Pátek 12. září 2003

9.00 h Pavel Broľka, Rudolfov
příběh Freda Rodriana
Beránek z modrého nebe
Pohádka
19.30 h DS Krakonoą Vysoké nad Jizerou
Jaroslav Vrchlický
Noc na Karlątejně
Muzikál

Sobota 13. září 2003

14.00 h DS Krakonoą Vysoké nad Jizerou
Pavel Grym
Růľe pro princeznu
Pohádka
19.30 h Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Karel Tachovský
Mor (Boccaciovské variace)
Italské město zachvátí středověký mor. Uprchlíci se uchýlí na venkovský zámeček. Pro ukrácení chvíle si začínají hrát „rozpustilé“ Boccaciovské příběhy. V inscenaci se střídají veselé příběhy bezstarostného mládí s hrůzou reálného ľivota.

Neděle 14. září 2003

14.00 h Sdruľení ADIVADLO Havlíčkův Brod
na motivy textu Jana Wericha
Tři ... veteráni?!
Pohádka

Neděle 30. listopadu 2003

14.00 h Loutkářský soubor ČMUKAŘI Turnov
Jaroslav Ipser, Daniela Weissová, Romana Zemenová
Kaąpárek chodí pěąky
Pohádka pro děti.
Vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návątěvou nás poctil i sám Mikuláą – vítězům předal ceny a vąechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.


Pátek 13. září 2002

10.00 Čmukaři Turnov
dramatizace Jaroslav Ipser, Daniela Weissová
Dračí pohádky
Pohádka  
Veselé příběhy o princeznách, nebojácných rytířích a dracích, kteří moľná uľ vyhynuli, ale kdo ví jak je to doopravdy. Dětem se vtipným a nevtíravým způsobem přibliľují kladné i záporné charaktery.

19.30 Nezávislé divadelní studio De Facto Mimo Jihlava
Verena Kanaan
Drahouąek Anna
Hořká komedie  
Pohled do ľivota dvou dam, které sice ľijí zcela odliąně, ale mají cosi společného. Jejich příběh se můľe dotknout kaľdého z nás.

Sobota 14. září 2002

14.00 DDS TY-JÁ-TR Bez názvu při DDM Praha 7
Luděk Horký, Jiří Chalupa, Radka Tesárková
Pohádky z koąíku
Pohádka  
V pohádkových příbězích se děti dostanou na výlet, ve kterém mohou uzdravit princeznu, bojovat s Jezinkami, vysvobodit hodné straąidýlko a projít peklem.

19.30 Divadelní soubor bratří Mrątíků Boleradice
Ota Ornest a Stanislav Moąa
Pygmalion aneb My fair Lady ze Zelňáku
Veselohra se zpěvy  
Klasický příběh G. B. Shawa je přenesen do dneąního Brna, kde se setkáme se slangovým jazykem, tzv. „hantecem“. Brňáci mají typickou výslovnost, melodii řeči, rádi se s ní identifikují a také se jí dovedou s nadhledem smát. Pro ľivotní optimismus zmíněné předlohy je takové zjiątění podstatné.

Neděle 15. září 2002

14.00 Mladá scéna Ústí nad Labem
podle japonských pohádek napsala Kristýna Herzinová
Cesta za bohem hor
Pohádka  
Strastiplná cesta za ątěstím a poznáním přináąí mladému hrdinovi bohatství v srdci i na dlani. Navíc získává to nejcennějąí – lásku na celý ľivot.

Neděle 1. prosince 2002

14.00 DS J. K. Tyl Josefův Důl
Josef Pąenička na motivy Nezbedných pohádek Josefa Lady
Líný Honza
Pohádka  
Pohádka pro děti.
Vyhláąení výsledků výtvarné soutěľe dětí na téma „Co mne nejvíce zaujalo v pohádkách na DBL“. Návątěvou nás poctil i sám Mikuláą – vítězům předal ceny a vąechny přítomné děti obdaroval sladkou maličkostí.
Výstava vąech děstkých výtvarných prácí.


Libický divadelní podzim